دکتر عرشیان شب گذشته 19 دیماه 1402 مهمان جمعی از مردم نازنین و محترم ابرج بود و پس از شنیدن سخنان مردم و اهالی و تعدادی از اعضای شورای روستا دقایقی را به تشریح برنامه های خود درحوزه های مختلف به خصوص در حوزه کشاورزی و آبیاری پرداخت.

بیشتر مشکلات عنوان شده از سوی اهالی مربوط به پلمب چاه های عمیق کشاورزان بود که در این فصل با کاشت گندم برای آبیاری بسیار با مشکل مواجه هستند و در روزهایی که چاه های عمیق منطقه پلمب شده، چشمشان به آسمان است تا باران زمینهایشان را آبیاری کند.

تعدادی از اعضای شورا نیز حضور پیدا کردند و از برنامه های دکتر عرشیان مطلع شدند.

اتفاق جالب در این جلسه این بود که یکی از اهالی که کشاورزی زحمت کش با خانواده ی بسیار پرجمعیتی بود، در ابتدای جلسه و قبل از صحبت های دکتر عرشیان، با دلخوری از این موضوع که چاهش را پلمب کرده اند بلند شد و با صدای بلند اعلام کرد:

من و خانواده ام قول داده ایم در این انتخابات شرکت نکنیم.

ایشان درمورد مشکلاتش صحبت کرد و بعد از سخنرانی دکتر عرشیان و شنیدن صحبت ها و برنامه های ایشان، جلو آمد و با دکتر دست داد و گفت:

با کمال میل به شما رای میدهم. من فکرش را هم نمیکردم کسی اینقدر دلسوز و با سواد و یک کشاورز زاده که خودش هم کشاورز است از منطقه ما بیاید و اینگونه صحبت کند.

دکتر عرشیان در پایان به دیدار خانواده شهید بزرگوار فرهمند در روستای قلعه نو منطقه ابرج رفتند و به خانواده ایشان ادای احترام کردند.