‏شما بانوان و خانمهای عزیز میتوانید نقش ایفا کنید. مادرها میتوانند تشویق کنند فرزندان را، همسر را، برای اینکه در زمینه‌ی انتخابات فعال باشند.

زنها در برخی از مسائل شناخت اشخاص و راهبردها و جریانها دقیق‌تر و ظریف‌تر از مردها نگاه میکنند.

ابوذر عرشیان