دیدار دکتر عرشیان با مردم خونگرم منطقه کامفیروز

دکتر ابوذر عرشیان امروز 21 دیماه 1402 با حضور در [...]