این صدای اقتدار ایران است

دکتر ابوذر عرشیان در توییتی درمورد حمله موشکی سپاه اسلام [...]