دیدار مردمی دکتر ابوذر عرشیان با اهالی ابرج مرودشت و شنیدن نظرات اعضای شورای روستا

دکتر عرشیان شب گذشته 19 دیماه 1402 مهمان جمعی از [...]