سالگرد شهدای جهان آباد رامجرد با حضور دکتر عرشیان برگزار شد

قبل از شروع مراسم بزرگداشت شهدای گرانقدر روستای جهان آباد [...]