دوستانی که در شهرها و روستاهای حوزه انتخابیه (مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان) علاقمند به حضور فعال در ستاد انتخاباتی دکتر عرشیان هستند، میتوانند با عضویت در ستاد مجازی و ساخت لینک دعوت، این لینک که مخصوص هر فرد ساخته میشود و هرکس از طریق این لینک در ستاد عضو شود زیر مجموعه دعوت کننده ثبت میشود. کسانی که بیشترین اعضا را دعوت کنند عضو اصلی ستاد خواهند شد و بعد از انتخابات انشالله در حلقه های اصلی مشورتی دکتر عرشیان خواهند بود.